top of page

Në Pirg për tu njohur me një shqetësim të banorëve pēr kanalin vaditës i cili është bllokuar e zëne në segmente të caktuar 

bottom of page