Në Pojan ka filluar puna për ndërtim kanal kullues në periferi të fshatit

 Në Pojan ka filluar puna për ndërtimin e kanal kullues në periferi të fshatit . Projekti synon largimin e ujrave të tepërta në periudhën e dimirit dhe financohet nga të ardhurat e vetë Bashkisë Maliq

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq