Në Pojan ka filluar puna për ndërtim kanal kullues në periferi të fshatit

 Në Pojan ka filluar puna për ndërtimin e kanal kullues në periferi të fshatit . Projekti synon largimin e ujrave të tepërta në periudhën e dimirit dhe financohet nga të ardhurat e vetë Bashkisë Maliq

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq