top of page

 Në Pojan ka filluar puna për ndërtim kanal kullues në periferi të fshatit

 Në Pojan ka filluar puna për ndërtimin e kanal kullues në periferi të fshatit . Projekti synon largimin e ujrave të tepërta në periudhën e dimirit dhe financohet nga të ardhurat e vetë Bashkisë Maliq

bottom of page