Në Qytetin Maliq kemi diskutuar për Projekt-Buxhetin e Vitit 2019 

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq