Ne rrugen Petrush - Vreshtas ! Po punohet ne hyrje te Petrushes per fillimin e asfaltimit, dhe ne Vreshtas tek shkolla per sistemimin e oborrit! Banoret ndihen shume te kenaqur me punen qe po realizohet !

Plani_i_vendosjes_së_rrugës_Petrush-Vreshtas
Plani_i_vendosjes_së_rrugës_Petrush-Vreshtas

15
15

2
2

Plani_i_vendosjes_së_rrugës_Petrush-Vreshtas
Plani_i_vendosjes_së_rrugës_Petrush-Vreshtas

1/16