top of page

Në shkollën e mesme Sheqeras 

Në shkollën e mesme Sheqeras duke punuar për ngritjen e nyjeve sanitare të reja aq të domosdoshm

bottom of page