Në fshatin Osoje -Njësia Administrative Moglicë në ndërtimin e linjës të tensionit të mesëm me gjatesi 5km në shërbim të fshatrave Osoje e Gjinikas.

44893970_1894907707259045_49667990598314
44929535_1894907767259039_77730378037801
44956977_1894907783925704_67080103567546
44934530_1894907720592377_36130049713325
1/1