top of page

Në fshatin Osojë -Njësia Administrative Moglicë në ndërtimin e linjës të tensionit të mesëm me gjatësi 5km në shërbim të fshatrave Osoje e Gjinikas.

bottom of page