Në fshatin Osoje -Njësia Administrative Moglicë në ndërtimin e linjës të tensionit të mesëm me gjatesi 5km në shërbim të fshatrave Osoje e Gjinikas.

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq