top of page

 Në Velitërnë fillon pastrimi i një kanali vaditës problematik  e  mjaft i domosdoshëm

bottom of page