Në Vreshtas duke sistemuar rrugët e parcelave bujqësore 

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq