Problemet e Ujitjes dhe Kullimit në Fushën e Maliqit

Në fokus të takimit të zhvilluar sot në Universitetin F.S.Noli Korçë . Prefekti i Qarkut Korçë Z.Dhori Spirollari , aktore lokale e qëndrorë, specialistë të fushës, diskutuan për hapat konkretë që duhet të ndiqen në vazhdimësi

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq