Nga puna e Agjencisë të Rrugëve pranë Bashkisë Maliq për rehabilitimin e rrugës të fshatit Moçan -Njësia Administrative Gorë

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq