Nga puna për riparimin dhe zgjerimin e segmentit rrugor që lidh fshatrat Osojë -Gjiinikas 4 km gjatësi

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq