top of page

Nga puna për riparimin dhe zgjerimin e segmentit rrugor që lidh fshatrat Osojë -Gjiinikas 4 km gjatësi

bottom of page