Nga puna për riparimin dhe zgjerimin e segmentit rrugor që lidh fshatrat Osojë -Gjiinikas 4 km gjatësi

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit