Nga puna për vendosjen e barrierave mbrojtëse në segmentin rrugor 2B Gjinikas-Osojë -Njësia Administrative Moglicë me gjatësi 2.8 km

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq