top of page

Nga puna për vendosjen e barrierave mbrojtëse në segmentin rrugor 2B Gjinikas-Osojë -Njësia Administrative Moglicë me gjatësi 2.8 km

46053411_1916635155086300_63341484044189
press to zoom
46134374_1916635181752964_35538573961514
press to zoom
46086968_1916635208419628_42579218458623
press to zoom
46053411_1916635155086300_63341484044189
press to zoom
46059095_1916635335086282_28799957706462
press to zoom
1/1
bottom of page