Nga puna për vendosjen e barrierave mbrojtëse në segmentin rrugor 2B Gjinikas-Osojë -Njësia Administrative Moglicë me gjatësi 2.8 km

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq