Nga takimi për "Shërbimin e konsulencës për masat shoqëruese" të projektit të menaxhimit të mbetjeve urbane (Faza e II-të).

Bashkëpunim financiar-KfW Gjermani Shqipëri

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq