Nga takimi për "Shërbimin e konsulencës për masat shoqëruese" të projektit të menaxhimit të mbetjeve urbane (Faza e II-të).

Bashkëpunim financiar-KfW Gjermani Shqipëri

40357246_1821703157912834_33136106566236
40325357_1821703217912828_18798122237322
40348293_1821703124579504_32757016345916
40251484_1821703254579491_65242447693364
40361909_1821703097912840_90140258046102
1/1