top of page

Një rrugë tjetër drejt rikonstruksionit!
Fillon asfaltimi i rrugës Zvezde-Pojan-Pendavinj !

bottom of page