top of page
Bashkia maliq.jpg

NJËSITË ADMINSTRATIVE QË PËRFSHIHEN NË JURIDIKSIONIN E BASHKISË MALIQ

MALIQ/QENDËR
MOGLICË
POJAN

Bashkia Maliq (6+1qyteti)

 

Qytet Maliq

 

Fshatrat:

Kolanec

Goçë

Bick

Gjyras

Fshat Maliq

Plovisht

Njësia

Administrative

Libonik (13)

 

Fshatrat :

 

Libonik

Drithas

Vloçisht

Vashtëmi

Pocestë

Symiz

Klocë

Shkozë

Këmbëthekër

Beras

Zboq

Mëmël

Manastirec

Njësia Administrative  Gorë(18)

Fshatrat:

 

Zvarisht

Dolan

Lozhan

Lozhan I Ri

Senisht

Tresovë

Strelcë+Shales

Selcë+Velcan

Mesmal

Moçan

Mjaltas-Gribec

Marjan

Desmirë

Qënckë

Babjen

Dolanec

Njësia Administrative   Pirg (11)

Fshatrat:

 

Pirg

Gurishtë

Zvirinë

Leminot

Qershizë

Kakaç

Shqitas

Velitërnë

Sovjan

Navoselë

Bubuq

Njësia Administrative Moglice(17)

 

Fshatrat:

 

Moglicë

Gopesh

Dobercan

Maliq –Opar

Gurkuq-Vrepcke

Bardhas-Rosover

Zerec

Dushar

Torovec

Peshtan

Lumaj

Protopapë

Osojë

Gurshqipe-Popçisht

Kucakë

Nikollarë

Kodras

Gjinikas

Njësia Administrative  Vreshtas (4)

Fshatrat:

Vreshtas

Sheqeras

Bregas 

Podgorie

Njësia Administrative  Pojan  (12)

Fshatrat:

 

Pojan

Zvezdë

Shëngjergj

Kreshpanj

Plasë

Zëmblak

Burimas

Pendavinj

Terovë

Rov

Orman

Rëmbec

bottom of page