top of page

Operatori Shpërndarjes të Energjisë Elektrike-OSHEE fillon në Pojan projektin e kthimit të rrjetit të brendshëm me kabell abc ! Zvëndesohet rrjeti i amortizuar mbi 50 -vjeçar me rrjet bashkëkohor i cili do të përmiresojë edhe tensioninin për komunitetin !

bottom of page