top of page

Oborr të sistemuar dhe terren sportiv në shkollën e mesme Pirg në këtë fillim të vitit shkollor ! Shkolla e Rrëmbecit ndryshon çdo ditë!Nxënësit e fshatit Rov këtë vit shkojnë në një shkollë të re !Edhe kopshti i fëmijëve dhe Qendra Shëndetësore në fshatin Velitërnë tashmë janë gati !Shkolla 9-vjeçare Podgorie në kohë rekord ka pësuar ndryshim rrënjësor !Kopështi Vloçisht drejt fillimit të vitit të ri shkollor !
Ti gëzoni dhe suksese !

bottom of page