top of page

Operatori i Shpërndarjes të Energjisë Elektrike (OSHEE) fillon nga puna për zvëndësimin e plotë të rrjetit shpërndarës në Qytetin Maliq!
Një investim i rëndesishëm i cili eleminon defektet në rrjet dhe përmirëson tensionin për të gjithë konsumatorët!

bottom of page