Operatori i Shperndarjes te Energjise Elektrike (OSHEE) fillon nga puna per zvendesimin e plote te rrjetit shperndares ne Qytetin Maliq!
Nje investim i rendesishem i cili eleminon defektet ne rrjet dhe peremireson tensionin per te gjithe konsumatoret!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit