Paisje të reja për Shkollën e Mesme Podgorie

 Pas rikonstruksionit të godinës një vit më parë , Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinisë fillon plotësimin e klasave me infrastrukturen e brendshme të nevojshme .

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq