Paisje të reja për Shkollën e Mesme Podgorie

 Pas rikonstruksionit të godinës një vit më parë , Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinisë fillon plotësimin e klasave me infrastrukturen e brendshme të nevojshme .

1/1

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq