Paisje të reja për Shkollën e Mesme Podgorie

 Pas rikonstruksionit të godinës një vit më parë , Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinisë fillon plotësimin e klasave me infrastrukturen e brendshme të nevojshme .

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq