Në Moglicë për të diskutuar për buxhetin e Bashkisë Maliq për vitin 2019

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq