Për përmirësimin e ndriçimit rrugor në fshatin Sheqeras -Njësia Administrative Vreshtas.

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq