top of page

Përfundimisht ura Orman bëhet funksionale !
Faleminderit të gjithë ata që kontribuan për këtë vepër ! 
Bashkia Maliq është e kënaqur se përmbylli një premtim të bërë para më pak se dy vitesh !

bottom of page