Përmirësohen rrugët e parcelave edhe në Njësinë Administrative Pirg

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq