Sot duke inspektuar projektin e dyte te kanaleve vadites ne Bashkine Maliq - Njesia Administrative Pirg ! I pranishem Zv. Kryeministri Niko Peleshi e deputeti Ilir Pendavinji! Projekti me mbi 7 km kanale te betonuar, fut nen uje mbi 500 Ha toke bujqesore!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit