top of page

Po punohet në shkollën dhe kopshtin e fshatit Bregas! 
Drejtoreshë Albina në kërkim të një imazhi të ri! Drejtoreshë kampion,

komunitet e nxënës për tu vlerësuar maksimalisht për ambjentin që e mirëmbajnë çdo ditë !

bottom of page