Fillon puna për rehabiltimin e ish-Kinemase ne Fshatin Vloçisht! Kthimi i saj ne nje ambjent per femijet e ciklit te ulet, parashkollor e salle per aktivitete kulturore-sportive tashme nje realitet!

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq