top of page

Bashkia Maliq fillon nga puna për rikonstruksion të shkollës dhe qendrës shëndetësore në  fshatin Rov ''! Shumë godina kemi gjetur në këtë gjendje!!!!

bottom of page