Bashkia Maliq fillon nga puna për '' Rikonstruksion te shkolles dhe qendres shendetsore fshati Rov ''! Shume godina kemi gjetur ne kete gjendje!!!!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

18582123_1334322049984283_7459952745597293528_n