Bashkia Maliq fillon nga puna për '' Rikonstruksion te shkolles dhe qendres shendetsore fshati Rov ''! Shume godina kemi gjetur ne kete gjendje!!!!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

18556289_1334344493315372_2328244313536595662_n