Rruga kryesore në fshatin Sovjan- Njesia Administrative Pirg drejt konfigurimit të plotë !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq