Rruga kryesore në fshatin Sovjan- Njesia Administrative Pirg drejt konfigurimit të plotë !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

21230981_1430544513695369_2076796566957414557_n