Rruga Lozhan Moglicë mbas ndërhyrjes . Faleminderit edhe subjekteve private për ndihmën

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq