REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                      BASHKIA MALIQ

Sektori i Planifikim Përballimit të Emergjencave Civile dhe krizave

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq