top of page

Shkolla 9-Vjeçare Zvezdë me një terren sportiv të sistemuar e asfaltuar. Një tjetër bashkëpunim i Bashkisë Maliq me World Vision Korçë

bottom of page