Shkolla e Rëmbecit drejt përfundimit të plotë! Palestra, hidroizolimi, shtresat, ngrohja e terreni i jashtem në përmbyllje! Punë e shkëlqyer!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit