Shkolla e Rëmbecit drejt përfundimit të plotë! Palestra, hidroizolimi, shtresat, ngrohja e terreni i jashtem në përmbyllje! Punë e shkëlqyer!

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq