Shkolla e Rëmbecit drejt përfundimit të plotë! Palestra, hidroizolimi, shtresat, ngrohja e terreni i jashtem në përmbyllje! Punë e shkëlqyer!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq