top of page

Shtimi i kafshëve në pyllin e Fazanëve 

Agjencia e pyjeve pranë Bashkisë Maliq po punon për ndërtimin e kafazëve të shpendëve dhe kafshëve te rezervatit. Jemi në fazën e parë për pasurimin e florës dhe faunës, ku rezervatit të ndërtuar do ti shtohen mbi 10 fazanë si fillim, duke vazhduar më pas me mbarështimin e tyre, për ta kthyer këtë mjedis në një atraksion turistik te vërtetë.

bottom of page