Shtimi i kafshëve në pyllin e Fazanëve 

Agjencia e pyjeve pranë Bashkisë Maliq po punon për ndërtimin e kafazëve të shpendëve dhe kafshëve te rezervatit. Jemi në fazën e parë për pasurimin e florës dhe faunës, ku rezervatit të ndërtuar do ti shtohen mbi 10 fazanë si fillim, duke vazhduar më pas me mbarështimin e tyre, për ta kthyer këtë mjedis në një atraksion turistik te vërtetë.

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq