Sistemim –Asfaltim rruga kryesore fshati Zvirine,Njesia Administrative Pirg,aspekte nga ndertimi i ures ne kete aks rrugor.

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq