Qeveria Shqiptare financon projektin '' Sistemim - Asfaltim rruga Zvezde-Pojan-Pendavinj ''. Me deputetin Ilir Pendavinji kemi inspektuar sot fillimin e punimeve! Premtime te realizuara ne kohe rekord!

1/2

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq