top of page

Sistemim Rruge në fshatin Çaushli 

Në fshatin Çaushli pas përfundimit të Kanalizimit të Ujrave të Zeza po sistemojmë rrugët

bottom of page