Sistemim Rruge në fshatin Çaushli 

Në fshatin Çaushli pas përfundimit të Kanalizimit të Ujrave të Zeza po sistemojmë rrugët

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq