Sistemim Rruge në fshatin Çaushli 

Në fshatin Çaushli pas përfundimit të Kanalizimit të Ujrave të Zeza po sistemojmë rrugët

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq