Sistemim tereni sportive  në shkollën 9-Vjeçare Vloçisht -Nj.Ad.Libonik .

shkolla vlocisht 4
shkolla vlocisht 3
shkolla vlocisht 2
1/1