Sot me përfaqësues të kompanisë TAP kemi diskutuar termat e referencës të projektit "Kanalizime të Ujrave të Zeza fshati Zëmblak"

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq