Sot në Kaskadën e Zëmblakut mbi Lumin Devoll , për masat urgjente që duhet të merren për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga dimri i fundit

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq