Sot në Kaskadën e Zëmblakut mbi Lumin Devoll , për masat urgjente që duhet të merren për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga dimri i fundit

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq