Sot në Kaskadën e Zëmblakut mbi Lumin Devoll , për masat urgjente që duhet të merren për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga dimri i fundit

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq