Sot ne Lagjen Kopole -Njesia Administrative Vreshtas për të ndryshuar gjendjen e kopshtit të fëmijëve dhe përmirësuar situatën e mjedisit në këtë zonë !Ne duhet të punojmë më shumë për komunitetet tona e veçanrisht për fëmijët !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit