Sot në Lagjen Qesarat duke pastruar kanalet kullues

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq