Specialistë të Ministrisë të Mbrojtjes Italiane dhe Shqiptare inspektojnë urën lidhëse Zëmblak-Zvezdë , dëmtuar nga përmbytjet e ditêve të fundit !

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq