top of page

Takim informues teoriko-praktik mbi llojshmërinë e plehrave kimike dhe spërkatjeve në pemët frutore . Kryetarët e fshatrave të NJA Pojan vlerësuan referatin e Pr.Robert Damo dhe Pr.Piro Icka pedagogë në Universitetin e Korcës 

bottom of page