Takim informues teoriko-praktik mbi llojshmërinë e plehrave kimike dhe spërkatjeve në pemët frutore . Kryetarët e fshatrave të NJA Pojan vlerësuan referatin e Pr.Robert Damo dhe Pr.Piro Icka pedagogë në Universitetin e Korcës 

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq