Takim spontan ne Bashkine Maliq per demtimin e frutikultures nga temperaturat e ulta! Prefekti i Qarkut Korçe Z. Ardit Konomi dhe Drejtori Bujqesise Z. Vullnet Gjolla pjese e takimit me fermeret! Ngritja e grupeve te punes per evidentimin e gjendjes fillon menjehere! Kerkohet mbështetje nga Qeveria Shqiptare!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq