Takim spontan ne Bashkine Maliq per demtimin e frutikultures nga temperaturat e ulta! Prefekti i Qarkut Korçe Z. Ardit Konomi dhe Drejtori Bujqesise Z. Vullnet Gjolla pjese e takimit me fermeret! Ngritja e grupeve te punes per evidentimin e gjendjes fillon menjehere! Kerkohet mbështetje nga Qeveria Shqiptare!

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq