Kryetari i Bashkisë Maliq z.Gëzim Topçiu, ka pritur sot përfaqësues nga Banka Botërore, ku në fokus të takimit ka qënë finalizimi i projektit për inventarizimin e pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Maliq!

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq