Takim me qeveritë e nxënēsve tē Shkollave Agimi Maliq, Shkollës 9-Vjeçare Libonik e World Vision për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

29497850_1628837693866049_7699492588029896441_n