top of page

Takim njohës dhe prezantues për projektin "Bashkitë për Europen", i financuar nga BE. Një projekt që synon rritjen e kapaciteteve dhe përfshirjen e bashkive në procesin e integrimit europian.
Në këtë takim informues morrën pjesë, Task Menaxheri Z. Orlando Fusco së bashku me ekipin organizativ të këtij projekti

bottom of page